Liên hệ

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Center for Quality Assurance - Hanoi Industrial Textile Garment University (CQA-HTU)

Văn phòng: C1-303  Điện thoại: (04).36923369/ Fax: (04).38276514

Email: trungtamdbcl@hict.edu.vn/ Website: https://trungtamdbcl.hict.edu.vn

Thông tin khách hàng
 
Họ và tên
 
Địa chỉ
 
Số điện thoại
 
Địa chỉ email
 
Nội dung
 Nhập nội dung trong ảnh