9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của ngành giáo dục năm học mới.

Ngày đăng: 2016-08-09 03:36:24
Lượt xem: 239

Ngày 5/8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học mới, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu  những nhiệm vụ tập trung thực hiện trong năm học 2016 - 2017.

Lãnh đạo ngành đã điểm những việc làm được trong năm học cũ và nhấn mạnh đến nhiều yếu kém còn tồn tại khiến xã hội bức xúc, như: thực hiện chính sách còn nhiều bất cập, điều hành hiệu quả chưa cao; việc phân luồng học sinh chưa hiệu quả, dạy và học tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học còn hạn chế; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chưa được chú trọng. Từ đó, ngành giáo dục đưa ra những hướng đi mới trong năm học 2016 - 2017.

9 nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng Giáo dục nêu ra là rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục toàn quốc;  nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp; đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường hội nhập quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mỗi nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng đề án triển khai bài bản, thống nhất trong ngành, phân kỳ thực hiện hàng năm. Với 9 nhiệm vụ trên, Bộ Giáo dục đưa ra 5 giải pháp gồm: cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo; tăng các nguồn lực đầu tư; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh truyền thông về giáo dục và đào tạo. (Chi tiết 9 nhiệm vụ)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay, trong 9 nhiệm vụ thì ngành giáo dục chú trọng nhất việc nâng cao chất lượng nhà giáo và quản lý giáo dục. Làm tốt được nhiệm vụ này rất khó nhưng không thể không làm bởi đây là gốc rễ của ngành. Giải pháp được kỳ vọng mang lại sự đột phá là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới văn bản quy chế từ mầm non đến đại học để giải phóng nguồn lực và cởi những nút thắt cho ngành.

"Hôm nay nếu chúng ta không làm thì sẽ không bao giờ làm được. Ngành giáo dục xin cam kết cùng với các bộ ngành, địa phương thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra để năm học mới nền giáo dục có những cải thiện rõ nét, giảm bức xúc trong dư luận lâu nay", ông nói.

Theo VnExpress (http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/9-nhiem-vu-5-giai-phap-cua-nganh-giao-duc-nam-hoc-moi-3448036.html)

 

Tin tức khác