Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Ngày đăng: 2016-10-24 09:05:41
Lượt xem: 218

Ngày 23/8/2016, tại trụ sở cơ quan của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong thời gian tới

Nội dung chi tiét 

Tin tức khác