Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ thuật xây dựng bảng trọng số, cấu trúc đề thi cho giảng viên và cán bộ quản lý

Ngày đăng: 2017-11-06 14:31:33
Lượt xem: 8

Với mục đích tăng cường nâng cao kỹ thuật ra đề thi cho giảng viên các đơn vị phục vụ công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường. Tham dự buổi tập huấn có 2 chuyên gia được nhà trường mời từ Hiệp Hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam là PGS.TS Nguyễn Phương Nga và TS. Tô Thị Thu Hương.

Buổi tập huấn này dành cho 6 đơn vị trong nhà trường là: Khoa Công nghệ May, Khoa Tin học Ngoại ngữ, Khoa Cơ điện, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ Sợi Dệt. Các đơn vị khác quan tâm có thể đến tham dự.

Nội dung chi tiết trong thông báo đính kèm. Xem tại đây

Tin tức khác